IZDVOJENI PROJEKTI

VODOSNABDIJEVANJE I ZAŠTITA IZVORIŠTA
 • Glavni projekat naselja Voljice, općina Gornji Vakuf Uskoplje

 • Glavni projekat Rekonstrukcija C.S. Alipašin Most, Vodovod i kanalizacija Sarajevo

 • Glavni projekat Rekonstrukcija hlorne stanice Bačevo, Vodovod i kanalizacija Sarajevo

 • Glavni projekat magistralnog cjevovoda Perast-Risan (L=7000 m), Republika Crna Gora

 • Glavni projekat vodovoda Vesela, općina Bugojno

 • Glavni projekat proširenja C.S. Bačevo, Vodovod i kanalizacija Sarajevo

 • Glavni projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema Kakanj

 • Projekat zaštite izvorišta Resnik u općini Bugojno

PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA
 • Studija i idejno rješenje biološkog tretmana (II stepen) prečišćavanja otpadnih voda grada Sarajeva ( u tri varijante ) na postrojenju Butila u Sarajevu

 • Glavni projekat tretmana otpadnih voda u industrijskom kompleksu UNIS GINEX Goražde

 • Glavni projekat tretmana otpadnih voda u industrijskom kompleksu POBJEDA RUDET u Goraždu

 • Glavni projekat crpne stanice za fekalne vode Q=200 l/s na Topolici u Baru (Republika Crna Gora)

 • Glavni projekat otpadnih voda postrojenja u Ključu

 • Idejni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda u Bugojnu, Gornjem Vakufu, Busovači, Novom Travniku i dr.)

 • Glavni projekat glavnog kanalizacionog kolektora u Bugojnu L=12 kilometara

 • Glavni projekat izmještanja podzemnih instalacija vode i kanalizacije na trasi južne longitudinale u Sarajevu, L=3000 m

REGULACIJE OTVORENIH VODOTOKA I ZAŠTITA OD POPLAVA
 • Izrada idejnog i glavnog projekta uređenja korita rijeke Unac, nizvodno od Drvara

 • Glavni projekat regulacije korita rijeke Vrbas u G. Vakufu L=2x2500 m

 • Glavni projekat regulacije korita otvorenog vodotoka Zujevina, općina Ilidža L=1500m

 • Glavni projekat regulacije korita otvorenog vodotoka Miljacka L=2500 m na području općine N.Grad Sarajevo

 • Idejni projekat regulacije korita otvorenog vodotoka rijeke Tinje kroz općinu Srebrenik L=21 kilometar

ENERGETIKA
 • Glavni projekat MHE Vileška u Bugojnu

 • Glavni projekat MHE Duboki potok I ( Bradina, općina Konjic )

 • Glavni projekat MHE Duboki potok II ( Bradina, općina Konjic )


"Voda je pokretač prirode." Leonardo da Vinči

"Voda je najplemenitiji od svih elemenata." Pindar

"Voda je najbolja od svih stvari." Pindar, Olimpijske ode

"Ukoliko postoji čarolija na ovoj planeti, ona je u vodi." Loren Ejsli