ZAPOSLENICI

Osnovna i najveća vrijednost, odnosno resurs firme ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo su njeni zaposlenici i njihova višedecenijska iskustva iz oblasti hidrotehničkog građevinarstva. Formiranjem multidisciplinarnih timova u cjelosti možemo odgovoriti i najsloženijim projektima iz oblasti naših konsultantskih usluga. Za segmente multidisciplinarnih projekata za koje nemamo zaposlene specijaliste imamo ugovorenu saradnju o angažovanju spoljnih saradnika – eksperata za dotičnu užu oblast.

Emin Gološ


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


Direktor


Koordinator domaćih i međunarodnih projekata

30 godina radnog iskustva


Oblasti rada:

 • Integralno upravljanje vodama i politika razvoja
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda
 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Istražni radovi u oblasti hidrotehnike
 • Izrada studija zaštite voda i tla

Email: emin@eshydrotechnics.com

Munisa Ćorić


Magistar ekonomije

Certificirani računovođa


Pomoćnik direktora za finansije

8 godina radnog iskustva


Oblasti rada: poslovi finansija i računovodstva

 • Kreiranje finansijske politike
 • Upravljanje finansijskim računovodstvom
 • Finansijsko savjetovanje i izvještavanje uprave

Email: munisa@eshydrotechnics.com

Emina Nišić


Ekonomski tehničar


Referent za administrativne poslove

20 godina radnog iskustva


Oblasti rada:

 • Administrativni poslovi

Email: emina@eshydrotechnics.com

Amira Imamović


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


Projekt menadžer

32 godina radnog iskustva

Vodeći projektant domaćih i međunarodnih projekata


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Objekti hidrotehničkog građevinarstva

Email: amira@eshydrotechnics.com

Ismet Bajraktarević


Diplomirani inžinjer mašinstva


Projekt menadžer

25 godina radnog iskustva

Vodeći projektant domaćih i međunarodnih projekata


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda, hidromašinski dio
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda, hidromašinski dio
 • Hidromašinski dio objekata hidrotehničkog građevinarstva
 • Zaštita voda
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Transport šljake i pepela iz industrijskih objekata
 • Tretman industrijskih otpadnih voda

Email: ismetb@eshydrotechnics.com

Salih Hadžimušović


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


Projekt menadžer

11 godina radnog iskustva

Vodeći projektant domaćih i međunarodnih projekata


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Upravljanje vodama i politika razvoja
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Hidrološka analiza sliva

Email: salih@eshydrotechnics.com

Edin Honić


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


Projekt menadžer

11 godina radnog iskustva

Vodeći projektant domaćih i međunarodnih projekata


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Upravljanje vodama i politika razvoja
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Hidrološka analiza sliva

Email: edin.h@eshydrotechnics.com

Nihad Pezo


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


9 godina radnog iskustva

Vodeći projektant domaćih i međunarodnih projekata


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Hidrološka analiza sliva

Email: nihad@eshydrotechnics.com

Aldin Hadžalić


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


8 godina radnog iskustva

Odgovorni projektant u svim hidrotehničkim fazama izrade projektne dokumentacije


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Iskorištenje vodnih potencijala
 • Hidrološka analiza sliva

Email: aldin@eshydrotechnics.com

Adnan Memić


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


6 godina radnog iskustva

Odgovorni projektant u svim hidrotehničkim fazama izrade projektne dokumentacije

Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Iskorištenje vodnih potencijala

Email: adnan@eshydrotechnics.com

Adnan Bašić


Magistar građevinarstva - dipl.ing.građ.


5 godina radnog iskustva

Odgovorni projektant u svim hidrotehničkim fazama izrade projektne dokumentacije


Oblasti rada:

 • Vodosnabdijevanje i priprema pitkih voda
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda
 • Zaštita voda
 • Zaštita od velikih voda, regulacije otvorenih vodotoka
 • Iskorištenje vodnih potencijala

Email: adnanb@eshydrotechnics.com


"U vremenu kad je čovjek zaboravio na svoje porijeklo, kad je slijep da prepozna i svoje najsušnije potrebe da preživi, voda i ostali izvori su postali žrtve njegovog nehaja." Rakel Karson

"Ko ne brine o vodi ne brine za bolje sjutra." Stara irska poslovica

"Hiljade ljudi živjelo je bez ljubavi, bez vode nijedan." V.H. Auden

"Tek kada je bunar prazan, shvatimo koliko nam je voda važna." Bendžamin Frenklin