KONTAKT I LOKACIJA

ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 128

71000 Sarajevo

Republika Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (0)33/61 92 53

fax.: +387 (0)33/61 92 54

eshydro@bih.net.ba


"U vremenu kad je čovjek zaboravio na svoje porijeklo, kad je slijep da prepozna i svoje najsušnije potrebe da preživi, voda i ostali izvori su postali žrtve njegovog nehaja." Rakel Karson

"Ko ne brine o vodi ne brine za bolje sjutra." Stara irska poslovica

"Hiljade ljudi živjelo je bez ljubavi, bez vode nijedan." V.H. Auden

"Tek kada je bunar prazan, shvatimo koliko nam je voda važna." Bendžamin Frenklin