KLIJENTI

Naši klijenti su istovremeno i naši Investitori, što uslovljava naš odnos i odgovornost prema istim.

Naši klijeti su:

 • međunarodne konsultantske kuće za koje smo bili lokalni partneri za niz projekata iz oblasti voda (EPTISA iz Španije, ROYAL HASKONING iz Holandije, SETEC iz Austrije, BENIMEX iz Belgije i dr.)
 • međunarodne kreditne institucije (EBRD i KFW)
 • međunarodne organizacije za pružanje pomoći (USAID, SIDA i dr.)
 • ministarstva (rada, industrije, saobraćaja i prostornog uređenja) na kantonalnom i federalnom nivou
 • lokalne vlasti na općinskom nivou ( Novo Sarajevo, Ilidža, Stari Grad, Bihać, Drvar, Sanski Most, Trnovo, Ilijaš, Breza, Goražde i dr. )
 • lokalne općine izvan BiH (Podgorica, Bar, Kotor)
 • javna komunalna preduzeća u BiH
 • javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Bar, Republika Crna Gora
 • Agencija za vodno područje sliva rijeke Save, Sarajevo
 • Direkcija za ceste KS, Zavod za planiranje razvoja KS, Zavod za izgradnju KS
 • privredni subjekti (FDS, Tvornica cementa Kakanj, Natron-Hayat Maglaj, Hidrogradnja Sarajevo, Tibra Pacific Sarajevo, RFK Valjčići Konjic, UNIS Ginex Goražde, Pobjeda Rudet Goražde, Presal Široki Brijeg, Energopetrol d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH, GP Put Sarajevo, MADI d.o.o. Tešanj i dr.)

"U vremenu kad je čovjek zaboravio na svoje porijeklo, kad je slijep da prepozna i svoje najsušnije potrebe da preživi, voda i ostali izvori su postali žrtve njegovog nehaja." Rakel Karson

"Ko ne brine o vodi ne brine za bolje sjutra." Stara irska poslovica

"Hiljade ljudi živjelo je bez ljubavi, bez vode nijedan." V.H. Auden

"Tek kada je bunar prazan, shvatimo koliko nam je voda važna." Bendžamin Frenklin