POLITIKA KVALITETA I CERTIFIKATI:

NAŠA POLITIKA KVALITETA

U cilju zadovoljenja najvažnijeg kriterija konkurentnosti na tržištu posebnu pažnju i aktivnosti usmjeravamo na kvalitet naših usluga.

Politiku kvaliteta baziramo na slijedećem:

  • kroz komunikaciju sa klijentom prepoznati njegove trenutne i buduće potrebe iz predmeta naše usluge kao i očekivanja
  • osigurati tehnički ispravno i ekonomski optimalno rješenje za klijenta
  • rješenje uskladiti sa važećim tehničkim standardima i zakonskim propisima
  • za projektna rješenja primijeniti napredne tehnologije na dobrobit cijele zajednice
  • pratiti dostignuća i najnovija naučna rješenja iz dotičnih tehnoloških oblasti
  • educirati raspoložive kadrove za praćenje i primjenu najsavremenijih tehnologija iz pojedinih segmenata konsultantskih usluga

CERTIFIKATI

  • Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A članka 4. Pravilnika
  • Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencije za vode Izrada tehničke dokumentacije vezane za operativne planove odbrane od poplava i planova upravljanja poplavnim rizikom, te tehničke dokumentacije za izgradnju zaštitnih objekata iz člana 14.stav.1tačka 1. Zakona o vodama
  • Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti projektovanja hidroinstalacija i hidrotehničkih objekata, za građevini i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  • Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i to: projektovanje saobraćajnica i pripadajućih objekata, izuzimajući mostove i tunele

Analize i predviđanja UN-a: Trenutno četvoro od 10 stanovnika planeta nema vodu. Oko 4.000.000 ljudi umre godišnje zbog korištenja prljave vode. 6 000 djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom odnosno zagađena voda ubije svakih 8 sekundi 1 dijete na planeti.Nečista voda uzrokuje 80% svih bolesti i smrti u zemljama u razvoju.U narednih 20 godina, ističe se u Izveštaju Ujedinjenih nacija, prosječna količina vode kojom će ljudi raspolagati biće manja za jednu trećinu od postojeće. Bez vode smanjiće se i proizvodnja hrane. Izvjesno je da će se izvori vode stalno smanjivati zbog porasta broja stanovništva, zagađenja i klimatskih promjena. Uprkos svim dostupnim analizama i upozorenjima nadležnih institucija kako na regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou mi i dalje zaboravljamo da svaka kapljica vode sadrži suštinu života i da je naš svakodnevni život izgrađen na vodi i oblikovan vodom od samih početaka Svijeta.