OSNOVNI PODACI

Privredno društvo za projektovanje i inžinjering

ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo

Adresa Azize Šaćirbegović 128

Web adresa: www.eshydrotechnics.com

Telefon: 033 61 92 53

Telefax: 033 61 92 54

Ured direktora: 033 64 83 54

Email: eshydro@bih.net.ba

ID: 4200520310006

Poslovna banka: Unicredit bank d.d.

Broj bankovnog računa: 3389002206643504

Direktor: Emin Gološ, dipl.ing.građ


"Voda je pokretač prirode." Leonardo da Vinči

"Voda je najplemenitiji od svih elemenata." Pindar

"Voda je najbolja od svih stvari." Pindar, Olimpijske ode

"Ukoliko postoji čarolija na ovoj planeti, ona je u vodi." Loren Ejsli