O NAMA

"ES HYDROTECHNICS" d.o.o. Sarajevo je neovisna, samostalna i tržišno orjentisana firma sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović 128. Egzistira više od jedne decenije. U navedenom periodu imala je izražene trendove povećanja obima usluga, kompletiranja savremene opreme i software-a iz oblasti djelatnosti i usavršavanja uposlenih kadrova. Naš glavni resurs i snaga je višedecenijsko iskustvo uposlenih inžinjera i saradnika na raznim projektima iz oblasti voda. Deset uposlenih diplomiranih inžinjera, specijalista za razne segmente vodoprivrede obezbjeđuju realne uslove za multidisciplinarni pristup projektima iz oblasti hidrotehničkog građevinarstva. Djelatnost naše firme obuhvata visoko stručne aktivnosti na istraživanju, planiranju, projektovanju, konsaltingu i reviziji investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti voda. U skladu sa koncepcijom razvoja firme ostvarena je saradnja sa istražnim laboratorijama, proizvođačima hidromašinske i procesne opreme u zemlji i inostranstvu. Cilj je prepoznati trendove i kreirati rješenja u skladu sa vremenom i prostorom. Pored navedenog nastojimo jačati tehničke i inžinjerske kapacitete u svim oblastima našeg djelovanja uz posebnu pažnju na kvalitet naših usluga.


"ES HYDROTECHNICS" d.o.o. Sarajevo u cjelosti raspolaže potrebnom opremom i software-om za realizaciju usluga iz oblasti naših djelatnosti.


Vizija razvoja i poslovne orjentacije firme usmjerena je na širenje tržišta prema zemljama u okruženju. Navedene djelatnosti čine integralni dio zaštite, upravljanja i korištenja okoliša, što čini i strateški pravac razvoja djelatnosti firme „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo.


"Voda je opšte, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi." citat iz Evropske povelje o vodi